Krótkometrażowy

  • Horyzont zdarzeń

    2017
    Horyzont zdarzeń

    0.012m2017HD

    Horyzont zdarzeń to w fizyce miejsce we Wszechświecie stanowiące nieprzeniknioną barierę dla obserwatora. Animacja pokazuje wszystko, co zniknęło...